Thủ tục cấp sổ đỏ Codotel

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 (bắt đầu có hiệu ...

12/04/2023 Biên Tập

Codotel được cấp sổ đỏ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới ký ban hành Nghị định số 10/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực ...

12/04/2023 Biên Tập
Xem tiếp
COPYRIGHT 2018 FLC BEACH & GOLF RESORT. DESIGN BY WEBFAST.VN

hotline 0988.296.567